De Corsa-kalender van dit jaar.

Volg de afspraken op, die verschijnen in ons maandelijks programma vanaf maart.

Alvast veel fietsplezier.

Het weekend van 15, 16 en 17 september 2023 is er ons clubweekend voor de laatste keer in Gaume !

Alvast noteren, info volgt nog.